خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهرداد واهبی نوجه ده

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهرداد واهبی نوجه ده

محاسبه خطای حجمی محورهای خطی ماشین‌ابزار از طریق مدل‌سازی سینماتیکی

ماشین‌ابزار کنترل عددی، مجموعه‌ای از محورهای خطی و دورانی هستند که این محورها موقعیت نسبی ابزار و قطعه کار را مطابق با دستورات صادر شده در قالب برنامه ماشینکاری تعیین می‌کنند. هر محور حرکتی، تنها یک درجه آزادی مطلوب داشته و هر گونه حرکت ناخواسته در راستای سایر درجات آزادی، خطا محسوب می‌‌شود. در یک ماشین‌ابزار چند محوره، این خطاها بروی هم انباشته شده و موجب انحراف موقعیت و راستای ابزار نسبت به قطعه کار می‌شوند. این اختلاف به شکل بردار سه بعدی فضایی بوده و بردار خطای حجمی نامیده می‌شود. در مقاله حاضر، مبانی اولیه خطاهای سینماتیکی و نیز نحوه محاسبه بردار خطای حجمی برای محورهای خطی تشریح شده است. آگاهی از این مفاهیم می‌تواند در تفسیر دلایل عدم انطباق قطعات ماشینکاری شده با برنامه ماشینکاری مفید باشد.

بیشتر بخوانید »