خانه / آقای دکتر مجتبی قدسی – عضو کمیته

آقای دکتر مجتبی قدسی – عضو کمیته

نوع عضویت: دانشگاهی – سطح یک (عضویت ویژه)
شماره عضویت: ۰۰۲۹ – ۳۱
تاریخ عضویت: ۱۳۹۲/۲/۳۱
Dr. Ghodsi TC 39

عضو هیات علمی دانشگاه سلطان قابوس عمان – دانشکده مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی:

 • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • دانشگاه محل تحصیل دوری دکتری: دانشگاه توکیو – ژاپن

تخصص حرفه ای:

 • مکاترونیک
 • اندازه گیری و ابزار دقیق
 • مواد هوشمند

دوره های آموزشی:

 • گذراندن دوره های آموزشی:
  • تست و کنترل ماشین ابزار در شرکت Optodyne
  • مدارات الکترونیوماتیک پیشرفته در شرکت Festo
 • ارائه دوره های آموزشی:
  • میکرو کنترولر و کاربردهای صنعتی آن