خانه / آقای مهندس جلال گهربخش – عضو کمیته

آقای مهندس جلال گهربخش – عضو کمیته

نوع عضویت: حقیقی سطح دو (عضویت پایه)
شماره عضویت: ۰۰۲۶ – ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۱/۱۲/۹
Mr. J Goharbakhsh

رشته و مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد

 • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت ایران – مهندسی مکانیک
 • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) – مهندسی صنایع

تخصص حرفه ای:

 • تهیه وتامین ماشین های ابزار و چگونگی تحویل کیفی ماشین بر اساس استاندارد های بین المللی
 • مهندسی معکوس محصولات و تدوین تکنولوژی ساخت قطعات
 • سیستم های کنترل و تضمین کیفی

سابقه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی:

 • رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱-۱۹۷۲۳
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۲-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۸-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۹-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۸-۱۴۲۵۹
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۸۵۹۳
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۹۷۲۴

دوره های آموزشی:

 • گذراندن دوره های آموزشی:
  • اشنایی با اجزا ماشین ابزار و روشهای ازمون و کالیبراسیون

  • تلرانس گذاری GD&T مطابق با ASME-Y14.5-2009

 • ارائه دوره های آموزشی: