خانه / آقای مهندس مهرداد واهبی نوجه ده – عضو کمیته

آقای مهندس مهرداد واهبی نوجه ده – عضو کمیته

نوع عضویت: حقیقی سطح یک (عضویت ممتاز)
شماره عضویت: ۰۰۱۴ – ۱۱
تاریخ عضویت: ۱۳۹۱/۳/۲۳
Mehrdad Vahebi TC 39

رشته و مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد

 • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی: دانشگاه مازندران (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
 • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

تخصص حرفه ای:

 • آزمون و کنترل کیفی انواع ماشین‌ابزار کنترل عددی
 • مدل‌سازی رفتار دقتی انواع ماشین‌ابزار کنترل عددی

سابقه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی:

 • رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۲-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۸-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۹-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۸-۱۴۲۵۹
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۰-۱۴۲۵۹
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۸۲۳۷
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۸۵۹۲
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۸۵۹۳
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱-۱۹۷۲۳
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۹۷۲۴

دوره های آموزشی:

 • گذراندن دوره های آموزشی:
  • نحوه تدوین و نگارش استانداردهای ملی ایران طبق استاندارد ملی ۵
  • نحوه تدوین و نگارش استانداردهای بین المللی (ایزو) طبق ISO/IEC Directive – Part 2
  • تلرانس گذاری ابعادی و هندسی
  • بالانس ماشین‌های دوار
  • عدم قطعیت اندازه‌گیری
 • ارائه دوره های آموزشی:
  • مفاهیم و مبانی آزمون‌های هندسی و موقعیتی ماشین‌ابزار (تئوری و عملی)
  • تحلیل رفتار سینماتیکی ماشین‌های ابزار و مدل‌سازی خطاهای ماشین

سابقه پژوهشی مرتبط:

Tool path accuracy enhancement through geometrical error compensation, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 471-482 (2011)

Tool deflection and geometrical error compensation by tool path modification, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 439-449 (2011)

حضور در اجلاسیه های جهانی سازمان ایزو:

 • اجلاسیه ۷۹ کمیته فنی ۳۹/ کمیته فرعی ۲ (اشتوتگارت، آلمان) – سال ۲۰۱۶