خانه / آقای مهندس احسان فرخ منش – عضو کمیته

آقای مهندس احسان فرخ منش – عضو کمیته

نوع عضویت: حقیقی سطح یک (عضویت ممتاز)
شماره عضویت: ۰۰۱۶ – ۱۱
تاریخ عضویت: ۱۳۹۱/۳/۲۴
Mr. Farokhmanesh TC 39

“عضو نمونه” کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران در سال ۱۳۹۲

“عضو نمونه” کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران در سال ۱۳۹۳

کارشناس خبره سازمان ایزو در ISO/TC 39/SC 2/WG 8 با عنوان “ارزیابی ارتعاشات ماشین ابزار”

رشته و مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک، کارشناسی

 • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت – واحد اراک

تخصص حرفه ای:

 • آزمون ماشین ابزار
 • پایش وضعیت ارتعاشی ماشین آلات دوار
 • بالانس روتورهای دوار

سابقه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی:

 • رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۸-۹۸۴۴
 • رئیس کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۰-۱۴۲۵۹
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۲-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۹-۹۸۴۴
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۸-۱۴۲۵۹
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۸۵۹۳
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۸۵۹۲
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۸۲۳۷
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱-۱۹۷۲۳
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ۱۹۷۲۴

دوره های آموزشی:

 • گذراندن دوره های آموزشی:
  • نحوه تدوین و نگارش استانداردهای ملی ایران طبق استاندارد ملی ۵
  • نحوه تدوین و نگارش استانداردهای بین المللی (ایزو) طبق ISO/IEC Directive – Part 2
  • آنالیز و تحلیل ارتعاشات
  • مفاهیم پایه ارتعاشات
  • پایش وضعیت ارتعاشی روتورهای دوار

 حضور در اجلاسیه های جهانی سازمان ایزو:

 • اجلاسیه ۷۸ کمیته فنی ۳۹/ کمیته فرعی ۲ (چنگ دو، چین) – سال ۲۰۱۵