خانه / درباره ما / اعضای کمیته

اعضای کمیته

برای مشاهده فهرست اعضای کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران به تفکیک نوع عضویت به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

اعضای هیات رئیسه کمیته

اعضای حقیقی کمیته

اعضای حقوقی کمیته

اعضای دانشگاهی کمیته

فهرست کلی اعضای کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران به شرح زیر می باشد:

نام خانوادگی – نام
شماره عضویت
سمت در کمیته
نوع عضویت

 آرزو – بهروز

 ۰۰۱۸ – ۳۱
عضو
دانشگاهی سطح یک

اشرف طالش – سید علی

۰۰۴۰ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

اکبری – جواد

۰۰۱۱ – ۳۱
عضو
دانشگاهی سطح یک

اکبری زارع – محمد

۰۰۴۴ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

الیاسی – مجید

۰۰۲۷ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

امیری – یونس

۰۰۴۲ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

ایرجی – فرهاد

۰۰۲۰ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

بیسادی – ریحانه

۰۰۴۳ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

پاک نژاد – مسیح

۰۰۲۵ – ۳۲
 عضو
دانشگاهی سطح دو

جلالی اقچای – عبدالحسین

۰۰۲۸ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

خاک رنگین – محمد مهدی

۰۰۴۸ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

دشتی زاده – مرتضی

۰۰۰۱ – ۰۰

دبیر

هیات رئیسه

دهنوی – حجت

۰۰۳۹ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

دیلمی عضدی –  حامد

۰۰۳۲ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

رازفر – محمدرضا

۰۰۰۴ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

سلیمانی – محمد

۰۰۱۳ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

صادقی حریری – احسان

۰۰۳۰ – ۳۲
 عضو
دانشگاهی سطح دو

صفایی راد – احسان

۰۰۳۸ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

 ضرابیان – علیرضا

۰۰۲۲ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

عباسی- عبدالحسین

۰۰۵۰ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

عبداله – امیر

۰۰۰۲ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

فارسی – محمدعلی

۰۰۳۳ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

فرتاش وند – وحید

۰۰۲۳ – ۳۲
 عضو
دانشگاهی سطح دو

فرخ منش – احسان

۰۰۱۶ – ۱۱
 عضو
حقیقی سطح یک

فلاح – محمدمقداد

۰۰۳۶ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

قدسی – مجتبی

۰۰۲۹ – ۳۱
 عضو
دانشگاهی سطح یک

کریمی – محمود

۰۰۱۵ – ۳۲
 عضو
دانشگاهی سطح دو

گهربخش – جلال

۰۰۲۶ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

لطفی ایرد موسی – سیامک

۰۰۱۹ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

لطفی – کامران

۰۰۳۴ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

مصافی – سعید

۰۰۳۷ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

نصوحی – رضا

۰۰۴۷ – ۳۱
عضو
دانشگاهی سطح یک

نیکبخت – علی

۰۰۰۹ – ۰۰

نایب رئیس

هیات رئیسه

نیک رو – مجتبی

۰۰۰۳ – ۰۰

رئیس

هیات رئیسه

واهبی نوجه ده – مهرداد

۰۰۱۴ – ۱۱
عضو
حقیقی سطح یک

وحیدی پاشاکی – پویان

۰۰۴۱ – ۱۲
عضو
حقیقی سطح دو

هدایتی – آرش

۰۰۳۱ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو

یوسفی – مصطفی

۰۰۳۵ – ۱۲
 عضو
حقیقی سطح دو