خانه / درباره ما / چشم انداز و اهداف
چشم انداز و اهداف کمیته فنی متناظر ماشین ابزار

چشم انداز و اهداف

اهداف کوتاه‌مدت کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) تا پایان آبان ۹۳

 

الف- زیربنایی:

 • جذب حداقل ۹۰ عضو حقیقی و ۸ عضو حقوقی
 • راه‌اندازی وب‌سایت کمیته به آدرس TC39.ir
 • تشکیل دبیرخانه متمرکز موقت کمیته
 • تشکیل بانک اطلاعاتی متخصصین ماشین ابزار در حوزه های ساخت، تعمیرات، کالیبراسیون و بهره‌برداری ماشین ابزار
 • تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام و توسعه فعالیت‌ها

ب- آموزش/ترویج:

 • آموزش و ترویج فرهنگ رجوع و استفاده از استاندارد برای ذینفعان
 • تبلیغ و معرفی هدفمند کمیته به نهادها و مراکز صنعتی، تحقیقاتی و دانشگاهی
 • ایجاد ارتباط پایدار و مدون با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و تعریف و آغاز حداقل یک پروژه مشترک
 • تشکیل شاخه دانشجویی کمیته و جذب حداقل ۵۰ عضو دانشجویی

پ- تدوین:

 • تدوین حداقل ۵ استاندارد ملی
 • مشارکت فعال در فرآیند تدوین استانداردهای ملی
 • بررسی و پاسخ به کلیه مدارک دریافتی از ایزو به همراه ارائه کامنت
 • ارائه حداقل یک پیش نویس استاندارد به سازمان ایزو
 • ارتقای عضویت فعال برای یک کمیته فرعی دیگر و در مجموع سه کمیته
 • شرکت در حداقل یک اجلاسیه جهانی ایزو

 

کسب جایگاه کمیته متناظر نمونه در ایران در هفته استاندارد می‌تواند به عنوان هدف نهایی برای اهداف فوق‌الذکر بشمار آید چرا که ترکیبی از همه موارد است و با رشد متناسب فعالیت‌ها در همه زمینه‌ها محقق می‌گردد.

 

چشم انداز کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39)

 

 • توسعه کمی و کیفی اعضای حقیقی و حقوقی کمیته
 • آموزش، ترویج و تدوین استانداردهای ملی به منظور رفع نیازهای صنعتی کشور
 • تداوم مسیر رشد و ارتقا سطح دانش، توانمندی و اعتبار اعضای کمیته
 • ارائه نقش راهبردی به منظور ارتقای کیفی صنعت ماشین ابزار کشور و ارائه خدمات لازم به ذینفعان در حوزه‌های ساخت، تامین، بهره‌برداری، آزمون و کالیبراسیون، و تعمیرات و نگه‌داری ماشین ابزار
 • تبیین و توسعه ارتباط پایدار بین مراکز صنعتی، دانشگاهی و تحقیقاتی و تشکیل زنجیره‌های تخصصی به منظور تدوین، ترویج و آموزش استانداردهای جهانی
 • مطرح شدن به عنوان یک کمیته فعال در سطح ملی و جهانی
 • مشارکت فعال در تدوین استانداردهای ایزو
 • میزبانی و حضور موثر در اجلاسیه‌های ایزو
 • ایجاد دبیرخانه دوقلو در ایران