خانه / درباره ما

درباره ما

ما کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) هستیم و تحت نظر سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و سازمان ملی استاندارد ایران به تدوین و ترویج استانداردهای بین المللی و ملی در حوزه ماشین ابزار می پردازیم.