خانه / خانه / تقویم کاری کمیته

تقویم کاری کمیته

 جلسه عمومی ۷۴:

سه شنبه مورخ ۸ اسفند ماه ۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۷۳:

یکشنبه مورخ ۸ مرداد ماه ۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۷:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۷۲: 

دوشنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۷۱:

سه شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۷۰:

سه شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۳

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۶۹:

دوشنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۶۸:

سه شنبه مورخ ۱۷ فروردین ماه ۹۵ از ساعت ۱۴ الی ۱۷

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی شماره ۱۳۵۲

یکشنبه مورخ ۱۶ اسفند ماه ۹۴ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲

مکان برگزاری جلسه: سازمان ملی استاندارد ایران – تهران، میدان ونک

موضوع جلسه: بررسی پیش نویس استانداردهای ملی:

  • “کد آزمون ماشین ابزار – قسمت ۷: درستی هندسی محورهای دوران ” پذیرش یکسان استاندارد ISO 230-7:2015
  • “شرایط آزمون ماشین‌های سنتر- قسمت ۶: درستی سرعت ها و میان یابی ها” پذیرش یکسان استاندارد ISO 10791-6:2014

کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی شماره ۱۲۹۱

شنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۹۴ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲

مکان برگزاری جلسه: سازمان ملی استاندارد ایران – تهران، میدان ونک

موضوع جلسه: بررسی پیش نویس استانداردهای ملی:

  • “ماشین‌ابزار- شرایط آزمون ماشین‌های سنگ‌زنی سطح با اسپیندل چرخ سنگ عمودی و میز رفت و برگشتی – آزمون درستی ” پذیرش یکسان استاندارد ISO 1985:2015
  • “شرایط آزمون ماشین‌های سنتر- قسمت ۱: آزمون‌های هندسی ماشین‎های با اسپیندل افقی (محور Z افقی)” پذیرش یکسان استاندارد ISO 10791-1:2015

جلسه عمومی ۶۷:

چهارشنبه مورخ ۲۳ دی ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۶۶:

سه شنبه مورخ ۱۰ آذرماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی شماره ۱۲۵۳

یکشنبه مورخ ۱ آذر ماه ۹۴ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

مکان برگزاری جلسه: سازمان ملی استاندارد ایران – تهران، میدان ونک

موضوع جلسه: بررسی پیش نویس استانداردهای ملی:

  • “پیچ‌های ‌ساچمه‌ای – قسمت ۲: قطرهای اسمی و پیشروی‌های اسمی- سری متریک ” پذیرش یکسان استاندارد ISO 3408-2:1991
  • “شرایط آزمون ماشین‌های تخلیه الکتریکی غوطه وری (Die Sinking EDM) – آزمون درستی- قسمت ۱:  ماشین‌های تک‌ستونه (نوع میز متحرک و نوع میز ثابت)” پذیرش یکسان استاندارد ISO 11090-1:2014
  • “شرایط آزمون ماشین‌های تخلیه الکتریکی غوطه وری (Die Sinking EDM) – آزمون درستی- قسمت ۲:  ماشین‌های دوستونه (نوع کلگی‌کشویی)” پذیرش یکسان استاندارد ISO 11090-2:2014

(تدوین شده توسط کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران)

جلسه عمومی ۶۵:

چهارشنبه مورخ ۲۰ آبان ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت (OTCE)

جلسه عمومی ۶۴:

چهارشنبه مورخ ۶ آبان ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۶۳:

چهارشنبه مورخ ۸ مهر ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی مکانیک

جلسه عمومی ۶۲:

چهارشنبه مورخ ۲۵ شهریور ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت (OTCE)

جلسه عمومی ۶۱:

چهارشنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

جلسه عمومی ۶۰:

چهارشنبه مورخ ۲۸ مرداد ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت (OTCE)

جلسه عمومی ۵۹:

یکشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۷

مکان برگزاری جلسه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی مکانیک

جلسه عمومی ۵۸:

چهارشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت (OTCE)

جلسه عمومی ۵۷:

چهارشنبه مورخ ۲۶ فروردین ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: کارخانه شرکت توربین سازی مپنا (توگا)

کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی شماره ۱۲۲۹

یکشنبه مورخ ۲۳ فروردین ماه ۹۴ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۰۰

مکان برگزاری جلسه: سازمان ملی استاندارد ایران – تهران، میدان ونک

موضوع جلسه: بررسی پیش نویس استاندارد “کد آزمون ماشین‌ابزار – قسمت ۸: ارتعاشات” پذیرش یکسان استاندارد ISO 230-8:2010

(تدوین شده توسط کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران)

کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی شماره ۱۲۲۲

چهارشنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه ۹۴ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰

مکان برگزاری جلسه: سازمان ملی استاندارد ایران – تهران، میدان ونک

موضوع جلسه: بررسی پیش نویس استاندارد “ماشین‌ابزار – ارزیابی زیست‌محیطی ماشین‌ابزار- قسمت ۱: روش‌شناسی طراحی ماشین‌ابزار انرژی- کارآمد” پذیرش یکسان استاندارد ISO 14955-1:2014

(تدوین شده توسط کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران)

جلسه عمومی ۵۶:

سه شنبه مورخ ۱۸ فروردین ماه ۹۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت (OTCE)

جلسه عمومی ۵۵:

چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفند ماه ۹۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی مکانیک

جلسه عمومی ۵۴:

سه شنبه مورخ ۵ اسفند ماه ۹۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: شرکت طراحی مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا (OTEC)

جلسه عمومی ۵۳:

سه شنبه مورخ ۲۱ بهمن ماه ۹۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰

مکان برگزاری جلسه: شرکت طراحی مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا (OTEC)