خانه / درباره ما / افتخارات کسب شده توسط کمیته

افتخارات کسب شده توسط کمیته

هر ساله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در روز جهانی استاندارد، برترین‌های حوزه استاندارد و کیفیت به جامعه معرفی می‌شوند. کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار نیز در سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ مفتخر به کسب عنوان “کمیته فنی متناظر نمونه” برای چهار سال پیاپی شده است. TC 39 این عنوان را از بین بیش از یکصد کمیته فنی متناظر موجود در کشور کسب نموده است.

Award-1   Award-2

لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کمیته فنی متناظر ماشین ابزار به عنوان کمیته نمونه کشور در سال ۱۳۹۱

 

image-99c94aa3444087760559c226da3fe25b902352df7c7a0165e59d005ff2d1ebe3-V    DSC_1347

لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کمیته فنی متناظر ماشین ابزار به عنوان کمیته نمونه کشور در سال ۱۳۹۲

۸۱۴۴۳۹۳۲۲_۴۸۷۹۳

لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کمیته فنی متناظر ماشین ابزار به عنوان کمیته نمونه کشور در سال ۱۳۹۳

لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کمیته فنی متناظر ماشین ابزار به عنوان کمیته نمونه کشور در سال ۱۳۹۳

شایان ذکر است که این جایزه با تاخیر زمانی یکساله اهدا می شود بدینصورت که جایزه سال ۱۳۹۲ در مهرماه سال ۱۳۹۳ و در روز جهانی استاندارد اهدا می شود.