خانه / پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

۱- چگونه می‌توان در کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) عضو شد؟

ابتدا به بخش عضویت رفته و فرم مناسب با شرایط حرفه‌ای خود (حقیقی، حقوقی یا دانشگاهی) را دانلود نمایید. این فرم را تکمیل و به دبیرخانه کمیته به نشانی isiri.tc39@gmail.com ارسال نمایید. نتیجه تقاضای شما پس از بررسی فرم‌های دریافتی در جلسه هیات رئیسه کمیته از طریق ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.

۲- آیا شرکت در جلسات عمومی کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) برای همگان آزاد است؟

شرکت در جلسات عمومی کمیته فقط برای اعضای کمیته امکان‌پذیر می‌باشد. فلذا برای حضور در این جلسات، لازم است که ابتدا به عضویت کمیته درآیید.

۳- چگونه می‌توان به پیش‌نویس اسناد و استانداردهای ایزو در حوزه ماشین‌ابزار دسترسی پیدا کرد؟

دسترسی به پیش‌نویس اسناد و استانداردهای ایزو فقط برای اعضای کمیته مهیا می‌باشد. به طور معمول پس از قرار گرفتن این پیش‌نویس‌ها بر روی پورتال سازمان ایزو، ایمیلی به اعضا ارسال می‌شود و سند مذکور با ضوابطی به ایشان ارسال می‌گردد.

۴- نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه ماشین‌ابزار چگونه است؟

کمیته فنی متناظر ماشین ابزار هر کشور (از جمله ایران) از طریق مجموعه متولی استاندارد آن کشور (سازمان ملی استاندارد در ایران) بستر لازم برای مشارکت در تدوین استانداردهای ایزو در حوزه ماشین ابزار را دارا می باشد. در نتیجه با عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39)، امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و نظردهی در مورد آنها فراهم می باشد.

۵- نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه ماشین‌ابزار چگونه است؟

پس از ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد ملی از سوی کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) به سازمان ملی استاندارد و تصویب در کمیته برنامه ریزی تدوین استانداردهای ملی، موضوع تدوین به نماینده کمیته ابلاغ می شود. پس از آن کمیسیون اولیه، کمیسیونهای فنی و کمیسیون نهایی سند مذکور توسط کمیته برگزار می شود و پس از نهایی شدن پیش نویس استاندارد، پیش نویس مذکور به ویراستار مجاز سازمان ملی استاندارد ارسال می شود. در ا دامه کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی در محل سازمان ملی استاندارد برگزار می شود و پس از تصویب، سند مذکور بصورت استاندارد ملی به چاپ می رسد. بنابراین با عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه ماشین امکانپذیر می شود.

۶- جلسات عمومی کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) در چه زمان‌هایی برگزار می‌شود؟

به طور معمول جلسات عمومی کمیته به صورت دوهفتگی و در یکی از روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰ برگزار می‌شود. زمان دقیق و دستور هر جلسه از طریق ایمیل به اطلاع اعضای کمیته می‌رسد.

۷- آیا کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) دوره‌های آموزشی برگزار می‌نماید؟

بله

۸- دوره‌های آموزشی کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) به چه موضوعاتی اختصاص دارد؟

دو گونه دوره مختلف شامل دوره‌های تخصصی و دوره‌های عمومی توسط کمیته برگزار می‌شود. دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت برای مخاطبان صنعتی و دانشگاهی در زمینه‌های مختلف در حوزه ماشین‌ابزار برگزار می‌شود. هم‌چنین دوره‌های عمومی در زمینه آشنایی با اسناد سازمان ایزو، تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی نیز توسط کمیته برگزار می‌شود.

۹- در جلسات عمومی کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود؟

به طور کلی در جلسات عمومی کمیته، ۴ فعالیت عمده به شرح زیر انجام می‌شود:

الف) سمینار آموزشی کوتاه‌مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه‌ای در حوزه کاری کمیته

ب) بررسی پیش‌نویس استانداردهای ایزو در حوزه ماشین‌ابزار، اعلام رای و ارائه کامنت در مورد این اسناد

ج) بررسی فنی و تبادل نظر پیرامون محتوای استانداردهای ایزو در حوزه ماشین‌ابزار

د) بررسی پیش‌نویس استانداردهای ملی در دست تدوین توسط کمیته

۱۰- مزایای عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) برای شرکت‌ها و سازمان‌ها (اعضای حقوقی) چیست؟

الف) امکان برخورداری از مزایای عضویت برای همه همکاران شرکت/سازمان

ب) امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف

ج) برخورداری از حق رای در مورد تایید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای

د) امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی

ه) امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام شرکت/سازمان عضو در استاندارد ملی

و) امکان حضور و برگزاری جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا

ز) امکان حضور و برگزاری سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور و یا برگزاری از سوی کمیته

ح) امکان حضور و برگزاری اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو و دریافت گواهی‌نامه حضور و یا برگزاری از سوی سازمان ایزو به نام شرکت/سازمان

ط) دسترسی به بانک اطلاعاتی متخصصان حوزه ماشین ابزار

ی) برخورداری از مزایای وی‍ژه تبلیغات در وبسایت کمیته و معرفی کالا و خدمات به جامعه متخصصان ماشین ابزار

۱۱- مزایای عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) برای مهندسان و محققان (اعضای حقیقی) چیست؟

الف) امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف

ب) برخورداری از حق رای در مورد تایید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای

ج) امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی

د) امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی

ه) امکان حضور در جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا

و) امکان حضور در سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی کمیته

ز) امکان مشارکت در برگزاری دوره‌ها، سمینارهای آموزشی و تخصصی و دریافت گواهی‌نامه از سوی کمیته

ح) امکان حضور در اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو

۱۲- مزایای عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) برای استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی (اعضای دانشگاهی سطح ۱) چیست؟

الف) امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف

ب) برخورداری از حق رای در مورد تایید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای

ج) امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی

د) امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی

ه) امکان حضور در جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا

و) امکان حضور و مشارکت در برگزاری دوره‌ها، سمینارهای آموزشی و تخصصی و دریافت گواهی‌نامه از سوی کمیته

ز) امکان حضور در اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو

۱۳- مزایای عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) برای دانشجویان (اعضای دانشگاهی سطح ۲ و ۳) چیست؟

الف) امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف و آگاهی از آخرین دستاوردها و تحولات در صنعت ماشین ابزار

ب) امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی

ج) امکان حضور در همه جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا

د) امکان حضور در سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی کمیته

ه) آگاهی از پروژه‌های تعریف شده در کمیته و امکان بهره‌برداری از امکانات صنعتی اعضا جهت انجام آن

و) دسترسی به اعضای محترم هیات علمی عضو کمیته جهت اخذ مشاوره و همفکری دانشگاهی

ز) دستیابی و دسترسی نزدیک‌تر به فضای اشتغال پس از اتمام دوره تحصیل

ح) وزین‌تر کردن رزومه تخصصی-شغلی

۱۴- کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) چند نوع عضویت دارد؟

سه نوع عضویت در این کمیته تعریف شده است که شامل عضویت “حقیقی“، “حقوقی” و “دانشگاهی” می‌باشد.

۱۵- مدت اعتبار عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) چقدر می‌باشد؟

بسته به نوع عضویت، اعتبار گواهی‌نامه‌های عضویت صادره توسط دبیرخانه کمیته، شش‌ماه یا یک‌سال می‌باشد.

۱۶- اعضای هیات رئیسه کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) چگونه و برای چه مدت انتخاب می‌شوند؟

برای نخستین بار اعضای هیات رئیسه کمیته در نشست تاسیس این کمیته در سازمان ملی استاندارد ایران در شهریورماه سال ۱۳۹۰ با رای متخصصان و کارشناسان حوزه ماشین‌ابزار حاضر در جلسه به مدت سه سال انتخاب شدند و پس از آن در بازه‌های زمانی سه‌ساله این رای‌گیری مجددا در محل سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود.