خانه / عضویت / فرم عضویت / عضویت دانشگاهی

عضویت دانشگاهی

جهت اقدام به عضویت دانشگاهی در کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) در سطوح مختلف یک (عضویت ویژه)، دو (عضویت ارشد) و سه (عضویت برنا)، فرم زیر را تکمیل و به آدرس دبیرخانه کمیته به نشانی isiri.tc39@gmail.com ارسال فرمایید.

فرم عضویت دانشگاهی