خانه / عضویت / فرم عضویت / عضویت حقوقی

عضویت حقوقی

جهت اقدام به عضویت حقوقی در کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) در سطوح مختلف یک (عضویت برتر) و دو (عضویت پیشگام)، فرم زیر را تکمیل و به آدرس دبیرخانه کمیته به نشانی isiri.tc39@gmail.com ارسال فرمایید.

فرم عضویت حقوقی