خانه / عضویت / فرم عضویت / عضویت حقیقی

عضویت حقیقی

جهت اقدام به عضویت حقیقی در کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) در سطوح مختلف یک (عضویت ممتاز) و دو (عضویت پایه)، فرم زیر را تکمیل و به آدرس دبیرخانه کمیته به نشانی isiri.tc39@gmail.com ارسال فرمایید.

فرم عضویت حقیقی