خانه / عضویت / فرم عضویت

فرم عضویت

جهت اقدام به عضویت در کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) در دسته های مختلف عضویت حقیقی، عضویت حقوقی و عضویت دانشگاهی، فرم مربوطه را تکمیل و به آدرس دبیرخانه کمیته به نشانی isiri.tc39@gmail.com ارسال فرمایید.

فرم عضویت حقیقی

فرم عضویت حقوقی

فرم عضویت دانشگاهی