خانه / عضویت / شرایط عضویت / شرایط و مزایای عضویت دانشگاهی

شرایط و مزایای عضویت دانشگاهی

 


نوع عضویت
نام‌گذاری عضویت شرایط عضویت مزایای عضویت
عضویت دانشگاهی

Academic membership

عضویت ویژه (سطح یک)Fellow membership  – Level I

به این اعضا گواهی‌نامه عضویت یک‌ساله سطح یک از سوی دبیرخانه کمیته اعطا می‌شود.

 1. پر کردن فرم عضویت در کمیته
 2. عضویت در کادر هیات علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و یا خارجی
 3. داشتن مدرک دکتری
 4. فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی
 5. اشتغال دانشگاهی مرتبط با ماشین ابزار و صنایع مرتبط
 1. امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف
 2. برخورداری از حق رای در مورد تایید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای
 3. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی
 4. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 5. امکان حضور در جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا
 6. امکان حضور و مشارکت در برگزاری دوره‌ها، سمینارهای آموزشی و تخصصی و دریافت گواهی‌نامه از سوی کمیته
 7. امکان حضور در اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو
عضویت ارشد (سطح دو)Senior membership – Level II

به این اعضا گواهی‌نامه عضویت یک‌ساله سطح دو از سوی دبیرخانه کمیته اعطا می‌شود.

 1. پر کردن فرم عضویت در کمیته
 2. اشتغال به تحصیل در مقاطع تکمیلی و ارائه کپی کارت دانشجویی
 3. دسترسی مستمر به ایمیل و اینترنت و پاسخگویی بموقع به درخواست‌‌ها
 4. مشارکت فعال در امور دبیرخانه‌ای کمیته: پاسخ‌دهی به مدارک دریافتی از سازمان ایزو و آنالیز گزارش رای مدارک مزبور
 1. امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف و آگاهی از آخرین دستاوردها و تحولات در صنعت ماشین ابزار
 2. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی
 3. امکان حضور در همه جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا
 4. امکان حضور در سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی کمیته
 5. آگاهی از پروژه‌های تعریف شده در کمیته و امکان بهره‌برداری از امکانات صنعتی اعضا جهت انجام آن
 6. دسترسی به اعضای محترم هیات علمی عضو کمیته جهت اخذ مشاوره و همفکری دانشگاهی
 7. دستیابی و دسترسی نزدیک‌تر به فضای اشتغال پس از اتمام دوره تحصیل
 8. وزین‌تر کردن رزومه تخصصی-شغلی
عضویت برنا (سطح سه)Junior membership – Level III

به این اعضا گواهی‌نامه عضویت یک‌ساله سطح سه از سوی دبیرخانه کمیته اعطا می‌شود.

 1. پر کردن فرم عضویت در کمیته
 2. اشتغال به تحصیل در مقاطع کاردانی و یا کارشناسی و ارائه کپی کارت دانشجویی
 3. دسترسی مستمر به ایمیل و اینترنت و پاسخگویی بموقع به درخواست‌‌ها
 4. مشارکت فعال در امور دبیرخانه‌ای کمیته: پاسخ‌دهی به مدارک دریافتی از سازمان ایزو
 1. امکان دریافت اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف با نظر دبیر کمیته و آگاهی از آخرین دستاوردها و تحولات در صنعت ماشین ابزار
 2. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی
 3. امکان حضور محدود در جلسات عمومی کمیته با تایید دبیر کمیته برای هر جلسه و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا
 4. امکان حضور در سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی کمیته
 5. آگاهی از پروژه‌های تعریف شده توسط اساتید دانشگاه عضو در کمیته و امکان بهره‌برداری از تجربه علمی-صنعتی همه اعضای کمیته
 6. دستیابی و دسترسی نزدیک‌تر به فضای اشتغال پس از اتمام دوره تحصیل
 7. وزین‌تر کردن رزومه تخصصی-شغلی