خانه / عضویت / شرایط عضویت / شرایط و مزایای عضویت حقوقی

شرایط و مزایای عضویت حقوقی

 

نوع عضویت نام‌گذاری عضویت شرایط عضویت مزایای عضویت
عضویت حقوقی

Corporative membership

عضویت برتر (سطح یک)Senior membership  – Level I

 

به این اعضا حکم عضویت در کمیته از سوی سازمان ملی استاندارد و گواهی‌نامه عضویت شش‌ماهه سطح یک از سوی دبیرخانه کمیته اعطا می‌شود.

 1. پر کردن فرم عضویت در کمیته
 2. ارائه مدارک لازم مبنی بر فعالیت در زمینه ماشین ابزار و صنایع مرتبط
 3. معرفی نماینده شرکت و یا سازمان با معرفی‌نامه رسمی
 4. دسترسی مستمر به ایمیل و اینترنت و پاسخگویی بموقع به درخواست‌‌ها
 5. معرفی مهندسان واجد شرایط شرکت/سازمان جهت عضویت حقیقی در کمیته با فراهم آوردن امکان همکاری فعال آنان
 1. امکان برخورداری از مزایای عضویت برای همه همکاران شرکت/سازمان
 2. امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف
 3. برخورداری از حق رای در مورد تایید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای
 4. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 5. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام شرکت/سازمان عضو در استاندارد ملی
 6. امکان حضور و برگزاری جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا
 7. امکان حضور و برگزاری سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور و یا برگزاری از سوی کمیته
 8. امکان حضور و برگزاری اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو و دریافت گواهی‌نامه حضور و یا برگزاری از سوی سازمان ایزو به نام شرکت/سازمان
 9. دسترسی به بانک اطلاعاتی متخصصان حوزه ماشین ابزار
 10. برخورداری از مزایای وی‍ژه تبلیغات در وبسایت کمیته و معرفی کالا و خدمات به جامعه متخصصان ماشین ابزار
عضویت پیشگام (سطح دو)Ordinary membership  – Level II

 

به این اعضا حکم عضویت در کمیته از سوی سازمان ملی استاندارد و گواهی‌نامه عضویت شش‌ماهه سطح دو از سوی دبیرخانه کمیته اعطا می‌شود.

 1. پر کردن فرم عضویت در کمیته
 2. ارائه مدارک لازم مبنی بر فعالیت در زمینه ماشین ابزار و صنایع مرتبط
 3. معرفی نماینده شرکت و یا سازمان با معرفی‌نامه رسمی
 4. دسترسی مستمر به ایمیل و اینترنت و پاسخگویی بموقع به درخواست‌‌ها
 1. امکان برخورداری از مزایای عضویت برای تعداد محدودی از همکاران شرکت/سازمان
 2. امکان دریافت اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف در صورت تمایل به اظهار نظر
 3. برخورداری از حق رای در مورد تایید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای در صورت دریافت سند
 4. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 5. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام شرکت/سازمان عضو در استاندارد ملی
 6. امکان حضور در جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا
 7. امکان حضور در سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی کمیته
 8. امکان حضور در اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی سازمان ایزو به نام شرکت/سازمان
 9. دسترسی محدود به بانک اطلاعاتی متخصصان حوزه ماشین ابزار