خانه / عضویت / شرایط عضویت / شرایط و مزایای عضویت حقیقی

شرایط و مزایای عضویت حقیقی

 

نوع عضویت نام‌گذاری عضویت شرایط عضویت مزایای عضویت
عضویت حقیقی

 

Individual membership

عضویت ممتاز (سطح یک)

 

Senior membership – Level I

به این اعضا حکم عضویت در کمیته از سوی سازمان ملی استاندارد و گواهی‌نامه عضویت شش‌ماهه سطح یک از سوی دبیرخانه کمیته اعطا می‌شود.

پیش زمینه دریافت این حکم، عضویت در حداقل یک دوره عضویت پایه می‌باشد.

 1. پر کردن فرم عضویت در کمیته
 2. حداقل مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با موضوع ماشین ابزار و یا چهار سال سابقه کار مرتبط
 3. دسترسی مستمر به ایمیل و اینترنت و پاسخگویی بموقع به درخواست‌‌ها
 4. حضور و شرکت فعال در جلسات عمومی کمیته
 5. شرکت فعال در پاسخ‌دهی به اسناد ارسالی سازمان ایزو
 6. شرکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 7. شرکت فعال در تدوین استانداردهای ملی
 8. شرکت در جلسات معرفی کمیته به سازمان‌ها و شرکت‌ها (در صورت لزوم)
 1. امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف
 2. برخورداری از حق رای در مورد تایید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای
 3. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی
 4. امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 5. امکان حضور در جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا
 6. امکان حضور در سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی کمیته
 7. امکان مشارکت در برگزاری دوره‌ها، سمینارهای آموزشی و تخصصی و دریافت گواهی‌نامه از سوی کمیته
 8. امکان حضور در اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو
عضویت پایه (سطح دو)

 

Ordinary membership – Level II

به این اعضا گواهی‌نامه عضویت شش‌ماهه سطح دو از سوی دبیرخانه کمیته اعطا می‌شود.

این اعضا پس از طی این دوره می‌توانند فرم تقاضای ارتقا عضویت به عضویت ممتاز را پر نمایند. هیات رئیسه تایید و رد این تقاضا را بررسی می‌کند.

 1. پر کردن فرم عضویت در کمیته
 2. حداقل مدرک کاردانی در رشته مرتبط با موضوع ماشین ابزار و یا سه سال سابقه کار مرتبط
 3. دسترسی مستمر به ایمیل و اینترنت و پاسخگویی بموقع به درخواست‌‌ها
 4. همکاری در جذب حداقل یک عضو
 1. امکان دریافت اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش‌نویس استانداردها در مراحل مختلف در صورت تمایل به اظهار نظر
 2. مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام عضو در استاندارد ملی
 3. امکان حضور در جلسات عمومی کمیته و بهره‌برداری از تجربیات سایر اعضا
 4. امکان حضور در سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور از سوی کمیته