خانه / فعالیتها / آموزش و ترویج

آموزش و ترویج

در راستای تحقق رسالت آموزشی-ترویجی کمیته های فنی متناظر، کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) اقدام به برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و همچنین دوره های آموزشی میان مدت می نماید.

جهت مشاهده فهرست سمینارها و کارگاه های آموزشی برگزار شده و در دست برگزاری توسط کمیته اینجا را ببینید.