خانه / آقای مهندس پویان وحیدی پاشاکی – عضو کمیته

آقای مهندس پویان وحیدی پاشاکی – عضو کمیته

نوع عضویت: حقیقی سطح دو (عضویت پایه)
شماره عضویت: ۰۰۴۱ – ۱۲
تاریخ عضویت: ۱۳۹۴/۱/۳۰
Mr. Vahidi Pashaki

رشته و مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد

  • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
  • دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

تخصص حرفه ای:

  • آزمون ماشین ابزار کنترل عددی

سابقه مشارکت در تدوین استانداردهای ملی:

  • ———–

دوره های آموزشی:

  • گذراندن دوره های آموزشی:
    • بالانس تجهیزات دوار