خانه / اخبار / موفقیت ایران در پاسخ دهی صد در صدی به مدارک سازمان بین المللی استاندارد

موفقیت ایران در پاسخ دهی صد در صدی به مدارک سازمان بین المللی استاندارد

ISIRI-LOGO-with-nameبه گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی: براساس گزارش ارسالی از سازمان بین المللی استاندارد (ISO ) در سال ۲۰۱۴، جمهوری اسلامی ایران موفق شد در اعلام نظر به تمامی پیش نویس های استاندارد های بین المللی کمیته های فنی ISO مشارکت موثر و پاسخ دهی صد در صدی داشته است.

 

گفتنی است : در حال حاضر، ایران در ۴۸۲ کمیته ISO (کمیته های فنی و فرعی) عضو می باشد.