خانه / اخبار / پیش نویس استاندارد ISO 6480 در مرحله CD تایید شد و به DIS رسید

پیش نویس استاندارد ISO 6480 در مرحله CD تایید شد و به DIS رسید

پس از رای گیری رسمی در خصوص پیش نویس ISO/CD 6480، کامنتهای دریافت شده در خلال اجلاسیه ۸۱ کمیته فرعی ۲ در شی ان چین به بحث گذاشته شد.

عنوان کامل این پیش نویس به شرح زیر می باشد:

ISO/CD 6480: Test conditions for horizontal internal type broaching machines – Testing of the accuracy

در روز اول این اجلاسیه در تاریخ اول آبان ماه ۹۶، ۱۴ کامنت دریافت شده از کشورهای آمریکا، ایران و سوئیس بررسی شد و در نهایت با اجماع عمومی کمیته، این پیش نویس مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد که پیش نویس DIS آن تا پایان ماه مارس ۲۰۱۸ از سوی رهبر پروژه در اختیار کمیته قرار داده شود.

لازم به توضیح است که این استاندارد مربوط به آزمون ماشین های خان کشی افقی داخلی می باشد که پیش نویس آن توسط متخصصان کشورمان تهیه و به سازمان ایزو ارسال شده بود.  آقای مهندس مرتضی دشتی زاده مسوولیت رهبری پروژه تدوین این سند را به عهده دارد.