خانه / اخبار / دستاوردهای حضور نماینده ایران در هشتادویکمین اجلاسیه ISO/TC 39/SC 2 در شی ان

دستاوردهای حضور نماینده ایران در هشتادویکمین اجلاسیه ISO/TC 39/SC 2 در شی ان

در پی حضور آقای مرتضی دشتی زاده در هشتادویکمین اجلاسیه بین‌المللی کمیته ISO/TC 39/SC 2 با عنوان “test conditions for metal cutting machine tools” از تاریخ ۱ الی ۵ آبان ماه ۹۶ به مدت یک هفته کاری در شهر شی ان کشور چین و به میزبانی موسسه استاندارد چین در هتل شریتون شی ان به نتایج و دستاوردهای زیر می توان اشاره نمود:

 

–        پذیرفته شدن پیش‌نویس ISO/CD 6481 و انتقال به مرحله DIS

این پیش‌نویس توسط کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران تهیه و در مرحله CD به رای گذاشته شده بود. ابتدای سپتامبر  ۲۰۱۷ مهلت تعیین شده برای اعلام رای و کامنت کشورهای مختلف بود که کامنتهای ارائه شده در اجلاسیه  شی‌ان چین به بحث گذاشته شدند.

با اجماع نظر اعضای حاضر در اجلاسیه این سند در مرحله CD مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد طبق مصوبه ۲ اجلاسیه شی ان نسخه جدید پیش نویس در مرحله DIS تا پایان ماه مارس ۲۰۱۸ از سوی رهبر پروژه (مرتضی دشتی زاده) در اختیار دبیرخانه جهت توزیع بین اعضای کمیته قرار داده شود.

 

–        پذیرفته شدن پیش‌نویس ISO/CD 6480 و انتقال به مرحله DIS

این پیش‌نویس توسط کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران تهیه و در مرحله CD به رای گذاشته شده بود. ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۷ مهلت تعیین شده برای اعلام رای و کامنت کشورهای مختلف بود که کامنتهای ارائه شده در اجلاسیه  شی‌ان چین به بحث گذاشته شدند.

با اجماع نظر اعضای حاضر در اجلاسیه این سند در مرحله CD مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد طبق مصوبه ۳ اجلاسیه شی ان نسخه جدید پیش نویس در مرحله DIS تا پایان ماه مارس ۲۰۱۸ از سوی رهبر پروژه (مرتضی دشتی زاده) در اختیار دبیرخانه جهت توزیع بین اعضای کمیته قرار داده شود.

 

–        پذیرفته شدن پیش‌نویس ISO/CD 6779 و انتقال به مرحله DIS

این پیش‌نویس توسط کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران تهیه و در مرحله CD به رای گذاشته شده بود. ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۷ مهلت تعیین شده برای اعلام رای و کامنت کشورهای مختلف بود که کامنتهای ارائه شده در اجلاسیه  شی‌ان چین به بحث گذاشته شدند.

با اجماع نظر اعضای حاضر در اجلاسیه این سند در مرحله CD مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد طبق مصوبه ۴ اجلاسیه شی ان نسخه جدید پیش نویس در مرحله DIS تا پایان ماه مارس ۲۰۱۸ از سوی رهبر پروژه (مهرداد واهبی نوجه ده) در اختیار دبیرخانه جهت توزیع بین اعضای کمیته قرار داده شود.

 

–        پذیرفته شدن پیش‌نویس ISO/WD 19744-1.2 و انتقال به مرحله CD

این پیش‌نویس توسط کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران تهیه و در مرحله WD به رای گذاشته شده بود. ۳۱ ژوئیه  ۲۰۱۷ مهلت تعیین شده برای اعلام رای و کامنت کشورهای مختلف بود که کامنتهای ارائه شده در اجلاسیه  شی‌ان چین به بحث گذاشته شدند.

با اجماع نظر اعضای حاضر در اجلاسیه این سند در مرحله WD مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد طبق مصوبه ۷ اجلاسیه شی ان نسخه جدید پیش نویس در مرحله CD تا نوزدهم ماه ژانویه ۲۰۱۸ از سوی رهبر پروژه (مرتضی دشتی زاده) در اختیار دبیرخانه جهت توزیع بین اعضای کمیته قرار داده شود.

 

–        پذیرفته شدن کامنت‌های ارائه شده توسط اعضای کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران

تعداد کامنت‌های پذیرفته شده برای اسناد و پیش نویس استانداردها به شرح زیر بوده است:

۶ کامنت برای سند ISO/WD 230-10 Amd1؛

۳ کامنت برای سند ISO/CD 6480؛

۳ کامنت برای سند ISO/CD 6481؛

۱۰ کامنت برای سند ISO/CD 6779؛

۱۲ کامنت برای سند ISO/CD 230-3؛

۱۳ کامنت برای سند ISO/CD 3875؛

۱۱ کامنت برای سند ISO/CD 10791-7؛

۸ کامنت برای سند ISO 13041-2 G21؛

 

–        موافقت با پیشنهاد ایران جهت تهیه ویرایش جدید استاندارد ISO 10791-2

این سند در مرحله SR بررسی شد و علیرغم رای مثبت اکثریت کشورها مبنی بر تایید این استاندارد، کمیته با توجه به کامنت‌های فنی عمده ایران با تهیه ویرایش جدید این استاندارد موافقت نمود. طبق مصوبه ۱۳ اجلاسیه شی ان، آقای اودونه بلترامی از ایتالیا به عنوان رهبر پروژه و آقایان مرتضی دشتی زاده و احسان فرخ‌منش به عنوان کارشناس خبره از ایران در تهیه ویرایش جدید این استاندارد همکاری خواهند داشت. خانم برتثیر (فرانسه) و آقایان کناپ (سوئیس)، اوهتسوکی و تسوجی (ژاپن)، دونمز (آمریکا) و وی (چین) دیگر کارشناسان خبره جهت تدوین ویرایش جدید این استاندارد می باشند.

 

–        مشارکت در تهیه پیش نویس اولیه استاندارد ISO 230-12 به عنوان کارشناس خبره

با توجه به اهمیت و کاربری سری استاندارد مهم و کلیدی ISO 230 و مخالفت ایران با قسمت ۱۲ این استاندارد در مرحله NP، کشور ژاپن به عنوان پیشنهاد دهنده این استاندارد کامنتهای ارائه شده توسط ایران در مورد پیش نویس اولیه را لحاظ نمود و در نهایت کمیته با کلیات این پروژه موافقت نمود. آقای مرتضی دشتی زاده نیز به عنوان نماینده ایران به عنوان کارشناس خبره در تهیه این پیش نویس مشارکت خواهد داشت.