خانه / اخبار / پایان هشتادویکمین اجلاسیه کمیته ISO/TC 39/SC 2 در شی ان

پایان هشتادویکمین اجلاسیه کمیته ISO/TC 39/SC 2 در شی ان

هشتادویکمین اجلاسیه کمیته فرعی ۲ با عنوان “شرایط آزمون ماشین های ابزار برش فلزات” در تاریخ ۵ آبان ماه ۹۶ در شهر شی ان کشور چین به کار خود پایان داد. در این اجلاسیه نمایندگان کشورهای آلمان، آمریکا، اتریش، انگلستان، ایتالیا، ایران، چین، ژاپن، سوئد، سوئیس و هلند حضور داشتند. از کشور ایران آقای مهندس مرتضی دشتی زاده در این اجلاسیه حضور داشت.

نمایندگان دیگر کشورهای حاضر در این اجلاسیه به تفکیک کشور متبوعشان به شرح زیر می باشند:

ردیف کشور نماینده کشور
۱ سوئیس

W. Knapp

O. Sargenti

۲ آمریکا

A. Donmez

۳ اتریش

J. Fornather (دبیر کمیته فرعی ۲ و دبیر اجلاسیه)

۴ چین

Li Xiangwen

Mou Wenping

Guo Zhiping

Zhang Wei

Zhao Qinzhi

Guan Liwen

Wei Wang

۵ آلمان

C. Neumeister

W. Reiser

۶ ایتالیا

O. Beltrami

R. Ottone

۷ ژاپن

S. Ueno

S. Ibaraki

T. Tomonari

۸ هلند

G. Florussen (رئیس کمیته فرعی ۲ و رئیس اجلاسیه)

۹ سوئد

B. Johansson
D. Stenmark-Eriksson

۱۰ انگلستان

J. Ould

در پایان این اجلاسیه، ۱۸ مصوبه به تایید و تصویب نمایندگان همه کشورهای حاضر در آن رسید که از مهم ترین آنها می توان به تایید پیش نویس استانداردهای ISO 6480، ISO 6481 و ISO 6779 در مرحله CD و ارتقا به مرحله DIS اشاره نمود که توسط کارشناسان ایران تهیه و تدوین شده اند. همچنین تایید پیش نویس استاندارد ISO 19744-1 در مرحله WD و ارتقا به مرحله CD نیز از دیگر مصوبات این اجلاسیه بوده است. رهبری سه پروژه تدوین استانداردهای ISO 19744-1،  ISO 6480 و ISO 6481 به عهده آقای مهندس مرتضی دشتی زاده، دبیر کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) و رهبری پروژه تدوین استاندارد ISO 6779 به عهده آقای مهندس مهرداد واهبی نوجه ده می باشد.