خانه / اخبار / اجلاسیه هشتادویکم کمیته ISO/TC 39/SC 2 آغاز شد

اجلاسیه هشتادویکم کمیته ISO/TC 39/SC 2 آغاز شد

اجلاسیه شماره ۸۱ کمیته فرعی ۲ با عنوان “شرایط آزمون ماشین های ابزار برش فلزات” از ساعت ۱۰ صبح امروز (۱ آبان ماه ۹۶) به وقت محلی در شهر “شی ان” کشور چین آغاز شد. این اجلاسیه به مدت یک هفته کاری ادامه خواهد داشت. نمایندگان کشورهای آلمان، آمریکا، اتریش، انگلستان، ایتالیا، ایران، چین، ژاپن، سوئد،  سوئیس و هلند در این اجلاسیه حضور بهم رسانده اند.

این اجلاسیه در هتل شریتون شی ان برگزار می شود.

هتل شریتون شی ان – محل برگزاری اجلاسیه

طبق اعلام دبیرخانه کمیته فرعی ۲، دستور جلسه نشست مذکور به شرح زیر می باشد:

Opening of the meeting (10:00)
۱
Welcome, attendance and apologies ۲
Roll call of delegates ۳
Adoption of the agenda ۴
Appointment of the Drafting Committee ۵
Approval of the draft minutes of the 80th meeting in Vienna ۶
Report of the ISO/TC39/SC2 Secretariat  and follow-up of actions relating to the 80th  meeting (J. Fornather) ۷
ISO 13041-2 Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres – Part 2: Geometric tests for machines with vertical workholding spindle – Discussion on test G21 ۸
ISO/CD 3875 Test conditions for external cylindrical centerless grinding machines – Testing of accuracy ۹
ISO/CD 10791-7 Test conditions for machining centers – Part 7: Accuracy of a finished test piece ۱۰
ISO/TR 230-11 Test code for machine tools – Part 11: Measuring instruments suitable for machine tool
geometry tests (Preparation on publication)
۱۱
ISO/CD 6481 Test conditions for vertical surface type broaching machines — Testing of accuracy
۱۲
ISO/CD 6480 Test conditions for horizontal internal type broaching machines — Testing of accuracy ۱۳
ISO/CD 6779 Test conditions for vertical internal type broaching machines — Testing of accuracy ۱۴
ISO 230-10/WD Amd 1,  Test code for machine tools –  Part 10: Determination of the measuring performance of probing systems of numerically controlled machine tools ۱۵
ISO/WD 19744-1.2 Test conditions for numerically controlled broaching machines – Testing of accuracy – Part 1: Vertical surface type broaching machines ۱۶
ISO/CD 230-3 Test code for machine tools – Part 3: Determination of thermal effects ۱۷
Discussion on RESOLUTION 28 (STUTTGART 2016) MATTERS ARISING FROM PAST RESOLUTIONS (N2288) and new Resolution “ISO/TC39/SC2 looked at Chengdu Resolutions 18 (ISO 230-4, including rotary axes in circular interpolation test), 23 (ISO 10791-4, including longer linear axes exceeding 2000 mm), and 25 (ISO 13041-6, removal of machine
categories). As no project leaders for these projects are nominated, these projects are kept for the next meeting’s
agenda.”
۱۸
Results of the recent Systematic Reviews ۱۹
Subsequent meetings ۲۰
Other business, items for future work ۲۱
 ISO/TC 39 Plenary “Machine Tools” (W. Knapp and O. Sargenti) ۲۲
Approval of Resolutions ۲۳

آقای مهندس مرتضی دشتی زاده به نمایندگی از کشور ایران در این اجلاسیه حضور دارد.