خانه / اخبار / عزیمت نمایندگان ایران به هشتادمین اجلاسیه ISO/TC 39/SC 2

عزیمت نمایندگان ایران به هشتادمین اجلاسیه ISO/TC 39/SC 2

جهت شرکت در اجلاسیه شماره ۸۰ کمیته فرعی ۲ با عنوان “شرایط آزمون ماشین های ابزار برش فلزات”، آقایان مهندس مرتضی دشتی زاده و مهندس احسان فرخ منش به نمایندگی از کشور ایران راهی کشور اتریش شدند. اجلاسیه مذکور از تاریخ ۱۸ الی ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۶ در شهر وین برگزار می شود.

شایان ذکر است که در دستور جلسه این اجلاسیه، بررسی کامنت های دریافت شده از کشورهای مختلف در خصوص ISO/WD 6481 با عنوان شرایط آزمون ماشین های خان کشی – آزمون درستی ماشین های خان کشی خارجی عمودی و همچنین ISO/WD 19744-1.2 با عنوان شرایط آزمون ماشین های خان کشی کنترل عددی – آزمون درستی – قسمت ۱: ماشین های خان کشی خارجی عمودی گنجانده شده است که این دو پیش نویس توسط کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران به سازمان ایزو ارائه شده است. رهبری پروژه های مذکور به عهده آقای مهندس مرتضی دشتی زاده می باشد.